Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ


Η Χορωδία του Συλλόγου προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής 
με χοράρχη τον Σίμωνα Καρά ψάλλει το Κοντάκιο του Ακαθίστου Ύμνου.

Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε,
ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,
ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,
ἵνα κράζω σοί,
Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.

Σ’ Εσένα Θεοτόκε, την Υπέρμαχο Στρατηγό, 
μ’ ευγνωμοσύνη η Πόλη σου αποδίδει τη νίκη. 
Και σου αναπέμπει θερμές ευχαριστίες, 
επειδή (με τη δική σου επέμβαση) 
λυτρωθήκαμε απ’ τις συμφορές. 
Εσύ όμως που η δύναμή σου είναι ακατανίκητη, 
ελευθέρωσε κι εμένα από κάθε είδους κινδύνους, 
για να σου αναφωνώ: 
Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου